Зала 1

Зала 1

Зала 2

Зала 2

Проект по процедура на ЕС

на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

images/Pictures/SeminarAD.jpg

Програма "Дихателни техники за здрави бели дробове"

от свами Ниранджанананда Сарасвати

Тодор Захариев получи награда

от името на индийското правителство за цялостен принос за йога в България