Зала

Зала

Зимни курсове по йога

до 31.01.2021 - само онлайн

images/Pictures/SeminarAD.jpg

Онлайн семинар със свами Шивамурти

Тема "„Достигане на щастие чрез мъдростта на чакрите (практически методи от йога)“ на 13.12 (неделя)

Проект по процедура на ЕС

на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"