Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

"Прана и пранаяма"

„Прана и пранаяма“ е изчерпателен текст за класическата философия за прана, жизнената сила, и пранаяма, увеличаването и управляването на тази сила. Книгата предоставя пълно описание на науката пранаяма, така както е представена в класическите текстове и както се преподава от традицията Сатянанда йога в Бихарската школа по йога.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

         Сатянанда йога

Сатянанда йога е класическа йога, подхождаща интегрално и развиваща всички аспекти на човека. Но защо тогава казваме „Сатянанда йога“, а не просто „класическа йога“?

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Паванмуктасана

В древните писания се говори за йога по много кратък начин. Написаното там е често под формата на сутри – кратки изречения на санкрит, които без съответния коментар трудно могат да се разберат.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

"Практическа психология на йога"

Д-р Риши Вивекананда

PYPВеликите мистерии в живота ни са свързани с разбирането ни на собствената ни личност, с това как се свързваме с другите хора и със света около нас, както и с мястото ни в колосалната схема на нещата, ако въобще имаме такова.