Зала

Зала

Пролетни курсове по йога

От 1 април 2021 отново сме в залата. Онлайн заниманията също продължават. Вижте тук новия ни график.

images/Pictures/SeminarAD.jpg

Онлайн семинар със свами Анандананда - 18 април 2021

Тема: „Преодоляване на стреса и напрежението чрез медитативната техника аджапа джапа"

Проект по процедура на ЕС

на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"