Зала

Зала

Курсове по йога от септември

Курсовете по йога се провеждат както в залата, така и онлайн. Има и записи. Вижте тук новия ни график.

images/Pictures/SeminarAD.jpg

САТЯНАНДА ЙОГА

Какво е Сатянанда йога?

Онлайн семинар със свами Шивамурти Сарасвати

11 декември 2022 - „Санняса в съвременния живот”