Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

         Сатянанда йога

Сатянанда йога е класическа йога, подхождаща интегрално и развиваща всички аспекти на човека. Но защо тогава казваме „Сатянанда йога“, а не просто „класическа йога“?

Думата „йога“ означава „единство, сливане, обединение“ – сливане на индивидуалното и кос­мическото, хармония между тяло, ум и дух. Това е целта. Думата „йога“ също се използва и за да обоз­начи практическия път за достигане на тази цел. С други думи тази дума показва целта и пътя към нея.

Йога е възникнала в древността, хиляди години преди новата ера. С течение на времето тя се е променяла и обогатявала. Затова не е учудващо, че при нас тя достига по много различни начини.
В древността тя е описана в няколко текста, които са написани на санскрит. За разлика от съвременните ръководства те са много кратки. Например асаните (физическите пози) са описани в „Хатха йога прадипика“ (от 15-и век) с по едно-две изречения за всяка от тях. А в по-древните „Йога сутри“ авторът, риши Патанджали, е още по-лаконичен. Дал е само опрделение на думата „асана“. Тогава не се е разчитало на писаното слово, а на прекия контакт между учителя и ученика, при който учителят разяс­нява, а ученикът може да иска пояснения. Според потребностите на различните хора истината в писа­ни­ята е била разкривана по различен начин, който да бъде достъпен и подходящ за конкретния човек.

Тъй като йога подобрява състоянието на различни аспекти на човек (работи върху тялото, върху ума и върху емоциите) съществуват различни видове йога, които имат конкретни практики за въздействие. Хатха йога влияе върху тялото и енергиите, раджа йога върху ума и психиката, кундалини йога и крия йога върху енергийните центрове и канали, бхакти йога върху емоциите и т.н.
Така до нас йога е достигнала по различни начини. Някои утвърдени школи наблягат на физическия аспект, други на влиянието върху ума, трети са по-духовни, четвърти са за хора, които са със силни емоции, а има и такива, които обединяват всички тези аспекти в интегрална йога. Макар целта да е една, пътищата до нея са много. По тази причина въпреки че повечето школи преподават йога, както е описана в класическите източници, методиките се различават една от друга.

Може би за много хора това звучи странно. Как така едно нещо се разбира и преподава по различен начин. Може би за това допринася факта, че много хора схващат йога като спорт. При спорта всичко е ясно – има си точни правила, приети от международни комитети, и всички навсъкъде по света се съобразяват с тях. А ако възникне някаква разновидност на даден спорт, например плажен волейбол или минифутбол, то е нещо съвсем различно и си носи друго име.

При йога не е така. Различни школи – например Шивананда йога, Сатянанда йога, Айенгар йога и много други – преподават класическа йога, но с наблягане на един или друг неин аспект. Това са утвърдени школи, създадени от именити учители и доказани от времето.Те преподават автентична, класическа йога, но по различни начини, с различен подход. Тези (а и не само тези) са системи, на които може да се разчита. В наше време по света са възникнали хиляди школи, някои от които са създадени от хора, които са прочели и практикували по нещо от различни източници и според личните им предпочитания са избрали най-интересното и най-доброто за самите тях. И от тях несъмнено има полза, но утвърдените школи са с доказани качества. А не може ли просто да има йога или класическа йога и да не се упоменават никакви имена? Може, разбира се, и при много курсове по йога е точно така. Но за по-добро разбиране на ситуацията нека вземем за пример музиката.

Ако някой поиска да отидете заедно на концерт, може да ви каже „Купи, моля те, билети за концерт с хубава музика.“ Вие как бихте отвърнали? Не бихте ли го запитали каква музика му се слуша? Дали предпочита класическа музика, народна музика, реге, хип-хоп, рап, метал, фолк, етно? По-традиционни неща или новаторски? Може да е в настроение за по-бавни изпълнения или за по-динамични звуци. Това трябва да ви е известно, за да може да купите билети за музиката, която ще го удовлетвори. Същото е валидно и за йога – човек трябва да е наясно какво иска да постигне и тогава да избере на какъв вид йога да отиде.

Какво е характерно за Сатянанда йога? Практиките на йога са представени по този начин на света от известния по цял свят свами Сатянанда Сарасвати (1923-2009), известен също и като парамахамса Сатянанда, ученик на свами Шивананда Сарасвати (1887-1963). Свами Сатянанда е бил инструктиран от своя учител, който не е напускал пределите на индийския субконтинент, да направи йога достояние на целия свят. Свами Сатянанда вижда, че йога може да даде много на човечеството и може да му помогне да се справи с голяма част от проблемите, пред които то е изправено. Но същевременно той е много начетен и ориентиран към постиженията на съвременната наука и разбира, че за да може съвременният човек да се обърне към йога, тя трябва да му бъде представена по подходящ начин и да е ориентирана към неговите потребности.

Той вижда, че съвременният човек не е като предшествениците си – много по-трудно може да концентрира вниманието си и тялото му е доста по-сковано дори и на по-млади години. Затова за да има по-голяма полза от практиките, те трябва да бъдат давани със съответната подготовка. Докато свами Сатянанда е бил активен (до края на 80-те години), този подход се е наричал класическа йога или интегрална йога. Но тъй като има и други видове йога, които носят същото име (напр. интегралната йога на Шри Ауробиндо), трябвало е да се внесе повече яснота. Затова на Запад школите в йога носят името на своя основател, а в Индия – на мястото откъдето произлизат. По тази причина в Индия тази школа е известна като Бихар йога, а на запад – като Сатянанда йога.

За нея е характерно, че разглежда човека като една цялост от тяло, ум, емоции, психика. Има прак­тики за всеки от тези аспекти, така че човек да се развива интегрално, а не само тялото или само ума. Съдейства се за развитието, интеграцията и уравновесяването на „главата, сърцето и ръцете“, имайки предвид ума, емоциите и физическите дейности и поведение.
Някой например може да каже, че емоциите или ума не го интересуват, а иска да обърне внимание само върху тялото. Но не бива да се забравя, че всичко в нас е много тясно взаимосвързано и отделните аспекти оказват влияние един върху друг. За да повлияем благотворно върху тялото си, не бива да пренебрегваме въздействието на ума и емоциите върху него. Вече е всеизвестно, че повечето заболя­ва­ния имат психо­соматичен произход, т.е. причината е в психиката и натрупаното там напрежение.

Винаги, във всеки момент от живота ни всички тези аспекти са заедно. Дори и умът да е заспал, протичащите в подсъзнанието процеси оказват въздействие върху тялото. Дори и при пълна неподвижност и отпуснатост на тялото, ако в него има болка, това влияе върху ума. Не можем да разглеждаме отделно тези аспекти. Затова когато практикуваме йога, ни казват да насочваме вниманието си към опреде­лена част от тялото си или към съответния процес. В противен случай, ако само се движим механично или задържаме някоя поза, но с вниманието си другаде, ние губим голяма част от ползата, която бихме извлекли, ако сме по-осъзнати. А и спорен е въпросът доколко нео­съз­натите движения и задържания на пози на тялото могат да се нарекат йога или са просто стречинг или гимнастика. Те също безспорно са полезни, но с по-ограничено въздействие. Сатянанда йога се характеризира с огромно многообразие от техники – физически, дихателни, медитативни, пречистващи.

По отношение на хатха йога – работата с тялото – в Сатянанда йога има стотици асани и много­брой­ни техники от пранаями. Всяка от тях влияе върху определени части от тялото и върху енергийните цент­рове по специфичен начин. Всеки човек според своите лични характерни особености (възраст, гъвкавост, здравословно състояние, цели на практиката и време, с което разполага) може да практикува определен комплекс от тези практики. Те са систематизирани по брилянтен начин в превърналата се в класика книга на свами Сатянанда „Асана, пранаяма, мудра, бандха“, преведена и на български език.

Едни от бисерите в тази система по отношение на работата с тялото са достъпните за всеки серии паван­муктасана, които могат да служат и като подготовка за по-напреднали техники, и като практики, от които по-напредналите в йога могат да извлекат голяма полза и да задълбочат своята садхана (лична практика). По отношение на медитативните практики свами Сатянанда е допринесъл изключително много. Той е адаптирал за съвременния човек голям брой древни техники за медитация, които да водят практикуващия по пътя на самопознанието. Има техники и за начинаещите в йога, и за по-напреднали практикуващи. Те са дадени съвсем систематично с определени етапи, което позволява да се практикува и напредва с течение на времето.

В създадения от свами Сатянанда ашрам в гр. Мунгер в щата Бихар през 1994 г. бе основан първия в света университет по йога – Бихар Йога Бхарати – Висш институт за задълбочено изучаване на науката йога. Той предоставя възможност на хората от целия свят да работят заедно и да докажат научно въздействието на йога. По този начин тази древна система се интегрира изключително пълноценно в съвременното общество. Когато човек избира къде да отиде да практикува йога, трябва да бъде наясно със себе си и с това какво иска да постигне чрез йога. Дали желае да успокои стреса, да раздвижи скованото тяло, да подобри дишането си и т.н. Това ще го насочи и към коя школа в йога да се ориентира.

При избора си на конкретен курс по йога човек трябва да провери какви са квалификациите на водещия курса, къде и колко време е учил да преподава йога. Не просто да практикува йога. Практикуването също е от изключително голямо значение, но не е достатъчно. Все едно да отидете при стоматолог, който ви информира, че няма завършен курс за зъболечение, но е ходил на зъболекар много пъти и знае всичко в тази област. Бихте ли му имали доверие да лекува вашите зъби? А при Сатянанда йога характерно е, че много се държи на качеството на обучението и по тази причина преподавателите са много щателно подготвени в една задълбочена система от знания за йога в нейната пълнота.

В огромното богатство от практики (асани, видове пранаяма, форми на релаксация и техники за медитация) в тази система всеки човек може да намери подходящите за себе си – според това какво е неговото състояние в момента, какво желае да постигне и колко време може до отдели за постигане на своите цели. Това не бива да се забравя. Само със знания нищо не се постига. Трябва тези знания да се приложат на практика, за да дадат резултат. И (казано на съвременен език) от това колко от себе си човек инвестира, зависи и колко ще получи. Да не забравяме – когато практикуваме йога, правим това не за йога, а за себе си и за хората около нас. Те също ще усетят ползата, която ние ще извлечем.

Йога е пред нас и ни предоставя практиките. От нас зависи какво и колко ще получим. Дайте шанс на йога да работи за вас!