Напреднали

Курсът е подходящ за хора, преминали през останалите нива, които желаят да задълбочат разбирането си за йога и да развият способността да прилагат наученото при справяне с различни ситуации в живота. Набляга се на задълбочаване в осъзнаването и изживяването на практиките. Въвеждат се и нови асани, други варианти на досега практикуваните асани и медитативни техники.