III - ниво

За преминалите през подготовката на първите две нива. Включват се:

Някои основни класически асани;
Напредък с пранаяма – нови етапи на нади шодхана, уджай, бхастрика, капалабхати;
Техники за медитация – Антар мауна, Пранава дхяна, Аджапа джапа.